Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsgesprek Samenleving en Bestuur

donderdag 13 juni 2024

19:30
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
P.H. Graansma
Toelichting

Voor de commissieleden S&B en F&B (en overige geïnteresseerde raads- en commissieleden),

Agendapunten

 1. 01

  We willen u informeren over de behoeften van de doelgroep Participatiewet (P-wetters) en wat Inclusief Groep nu en in de toekomst voor deze doelgroep kan betekenen. Hierbij zullen we ook ingaan op het onderzoek naar de toekomst van Inclusief Groep (onderwerp CUP en speerpunt Samen werken aan Welzijn).
  Het onderzoekrapport Toekomstverkenning Inclusief Groep is eerder met u gedeeld (zie in iBabs bij de postlijst commissie S&B 12 oktober 2023). Dit rapport is opgesteld door onderzoeksbureau Berenschot, in opdracht van de aandeelhoudende gemeenten van Inclusief Groep. In het rapport formuleerde Berenschot op hoofdlijnen vijf toekomstscenario’s voor Inclusief Groep. Dit rapport staat met een informerende nota over de voortgang van het onderzoek ook op de postlijst van de commissie S&B van 20 juni a.s.


  Agenda:

  1. Introductie en aanleiding
  2. Beschrijving doelgroep P-wetters
  3. Activiteiten die ingezet worden voor de doelgroep
  4. Dienstverlening Inclusief Groep
  5. Toekomst dienstverlening Inclusief Groep
  6. Technische en niet-bestuurlijke vragen.
 2. 02

  Onderdeel van de accountantscontrole op de jaarrekening is een interim controle in het najaar van het lopende boekjaar. De accountant rapporteert de bevindingen via de zogeheten board letter. Eerder is u toegezegd hierop terug te komen. Voorheen kreeg de raad de boardletter die meer vragen opriep dan beantwoordde, doordat de boardletter technisch van aard is. Vandaar nu een raadsgesprek.


  Agenda:

  1. Introductie + context
  2. Presentatie bevindingen, door Bas Disco (businesscontroller)
  3. Mogelijkheid voor technische en niet-bestuurlijke vragen.
 3. 03

  Op de agenda van de raadsbrede commissie p&c-stukken van 18 juni a.s. staat dit onderwerp (balans tussen ambitie en financiële mogelijkheden), met een informerende nota.
  Vooruitlopend daarop is er een ambtelijke/technische toelichting en verkenning, door Bas Disco (businesscontroller), over de financiële ontwikkelingen en hoe daar mee om te gaan.