Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimtegebruik en Leefomgeving

dinsdag 14 september 2021

19:30

Locatie
Raadszaal (alleen voor commissie). Publiek: te volgen via livestream op internet of beperkt op afspraak in het gemeentehuis na reservering.
Voorzitter
E.J. Ruitenberg
Toelichting

De vergadering vindt voor de commissieleden plaats in de raadszaal. Voor publiek: via livestream (website, zie hieronder, en Loco TV) of op aanvraag beperkt in hal gemeentehuis.

Spreekrecht
Voor belanghebbenden en betrokkenen bij een onderwerp is het mogelijk om in te spreken in de vergadering. Vanwege de Corona omstandigheden is dit in aangepaste vorm, fysiek in de vergadering of per e-mail. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met de griffier, zie hierna.

Bekijken commissievergadering
De commissievergadering kunt u rechtstreeks volgen via internet. U vindt op de dag van de vergadering de video onder het kopje ‘uitzending’ hieronder. Vanaf 19.30 uur kunt u de video starten. Het is ook mogelijk om uitzendingen van commissievergaderingen achteraf geheel of gedeeltelijk te bekijken.

Vragen?
Voor vragen over de vergadering en spreekrecht kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, telefoon (0525) 638 200; e-mail: htabak@oldebroek.nl.

Uitzending

Agendapunten

Bekijk het ontwerpbestemmingsplan (bijlage 2):
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0269.PP001-ON01

Het gaat in dit geval om een parapluregeling met betrekking tot de volgende onderdelen:
1. Tekstuele verduidelijking in de wijze van meten in het bestemmingsplan “Buitengebied 2007”;
2. Toestaan plattelandswoningen bij agrarische bedrijven;
3. Toestaan van een grotere inhoudsmaat twee-onder-één kap woningen in het buitengebied;
4. Het opnemen van een nieuwe archeologische dubbelbestemming;
5. Verbod op de realisatie en uitbreiding van geitenhouderijen;
6. Vastleggen gemeentelijke parkeernormen;
7. Toestaan kleinschalige bouwperceel- en veldopstellingen van zonnepanelen voor eigen gebruik;
8. Het opnemen van een gewijzigde artikel leiding – hoogspanningsverbinding dubbelbestemming.

  • verslag vergadering 23 en 28 juni 202;
  • actiepunten.

Voor de commissieleden Ruimtegebruik en Leefomgeving:

De geheimhouding heeft betrekking op de bijlage 1: Aanneemovereenkomst HvO (en de 6 bijlagen) die is opgelegd op basis van artikel 25 lid 2 en artikel 86 lid 2 van de Gemeentewet, te bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet.
Bijlage 1 c.a. staat bij het onderdeel: Stukken onder geheimhouding R&L.